Stress > kaos > utbränd

                                                       Stress är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sveige Stress är vårt skyddstress är en biologisk skyddsmekanism för att snabbt kunna uppfatta fara för oss som sätter …

Stress > kaos > utbränd Läs mer »